กลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบคือ

– สนับสนุนการจัดสรรทุนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
– ติดตามผลและประเมินผลโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ติดต่อ

Tel/Fax : 043-754-416
เบอร์ภายใน : 1756

บุคลากร

res_emp301

(Visited 89 times, 1 visits today)