กลุ่มงานส่งเสริมการบริการวิชาการ

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบคือ

– สนับสนุน และการจัดสรรทุนบริการวิชาการ
– ติดต่อและประเมินผลการบริการวิชาการ
– ติดต่อประสานงานคลินิกเทคโนโลยี

ติดต่อ

Tel/Fax : 043-754-416
เบอร์ภายใน : 1754, 1756

บุคลากร

re_emp201 re_emp202

(Visited 161 times, 1 visits today)