กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

กองส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม สังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  ดำเนินการสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด ตามเอกสารเนียบ

 

(Visited 359 times, 1 visits today)