กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการงิชาการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวนั่น บัดนี้จังขอประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

– ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

 

เอกสารแนบการประกาศ

(Visited 73 times, 1 visits today)