ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 13 (MRC13)

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัดประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 13  โดยมีท่าน ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช  เป็นประธานในการประชุม โดยได้จัดการประชุมขึ้นที่ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1 เวลา 10.00-12.00 น.

aa IMG_4168 IMG_4170 IMG_4176 IMG_4177 IMG_4181 IMG_4240 IMG_4227 IMG_4220 IMG_4212 IMG_4209 IMG_4195 IMG_4192 IMG_4187

 

 

(Visited 167 times, 1 visits today)