คณะวิศวกรรมศาสตร์(สจล.)ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 21st International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2017)

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI Association) ได้ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี The 21st International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2017) ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จุดประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์จากสภาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการประชุม ICSEC 2017 ในปีนี้ จะมีการปาฐกถาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานวิชาการที่มีคุณภาพจากนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษารวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ในเอกสาร Proceedings of ICSEC 2017 และนำไปเผยแพร่ที่ IEEE Xplore ซึ่งปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS

ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการผ่านทางเว็ปไซต์ของ ICSEC 2017 (http://icsec2017.org) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-328-8341 หรืออีเมล์ secretary@icsec2017.org

 

(Visited 52 times, 1 visits today)