ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมนานาชาติ “เวทีอภิบาลอินเตอร์เน็ตระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2560” (Asia Pacific Regional Internet Governance Forum – APrlGF2017)

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งประชาติ (กศทช.) ร่มกันจัดงานประชุมนานาชาติ “เวทีอภิบาลอินเตอร์เน็ตระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2560” (Asia Pacific Regional Internet Governance Forum – APrlGF2017) ระหว่าวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ https://2017.aprigf.asia/registration/

(Visited 25 times, 1 visits today)