ประกาศกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตามที่ประกาศกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  จำนวน 1 อัตรา ในการนี้นี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และให้มาทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสารมารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการได้ตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (1.5 MiB, 32 downloads)

(Visited 32 times, 1 visits today)