ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การเลี้ยงสัตว์และใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖ และงานแสดงสินค้าประจำปี ๒๕๖๐” หัวข้อ “แผนกลยุทธ์แห่งชาติเพื่อพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศยุค ๔.๐” ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จัดโดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งว่า วช.ได้กำหนดจัด “การประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖ และงานแสดงสินค้า ประจำปี ๒๕๖๐” เพื่อให้ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ และผู้บริหารหน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของงานเกี่ยวกับงานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์แห่งชาติฯ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพงานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ฯ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์

ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึ่งใคร่ขอเชิญชวนบุคคลากรผู้ใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของท่าน ที่ได้รับใบตำรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ หรือ ดาวน์โหลดที่เว็บ www.labanimals.net ส่งไปยังโทรสาร 02-5610578 , 02-5790388 Email : admin@labanimals.net     ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

 

เอกสารแนบ

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
43.0 KiB
52 Downloads
Details
(Visited 44 times, 1 visits today)