กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมใจทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมใจทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม โดยมีบุคลากรในสังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการงิชาการ เข้ารวมทำดอกไม้จันทร์เพื่อนำไปใช้งานงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชกาลที่ 9  ต่อไป

IMG_0813IMG_0881 IMG_0886 IMG_0859 IMG_0865 IMG_0846 IMG_0843 IMG_0840 IMG_0842 IMG_0837 IMG_0836 IMG_0822  IMG_0828

(Visited 48 times, 1 visits today)