ประชุมคณะคณะกรรมบริหารกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะคณะกรรมบริหารกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560

วันจันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_9848 IMG_9850 IMG_9853 IMG_9855 IMG_9856 IMG_9860 IMG_9862 IMG_9863 IMG_9868 IMG_9875 IMG_9879 IMG_9882

(Visited 78 times, 1 visits today)