กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้นโยบายแนวคิดสำหรับ อาจารย์และนักวิจัยในการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นนักวิจัยใหม่ โดยมี รองศาสตราจารlย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงาน ก่อนจะเป็นการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งท่านได้นำเอาองค์ความรู้ และบอกเล่าให้อาจารย์ นักวิจัย ได้รู้ถึงแนวทางในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านต่างๆ ที่ สกว.ได้ให้ทุนสนับสนุน ก่อนจะเป็นการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนงบประมาณการนำผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่พื้นที่” โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อันเป็นการบอกเล่าถึงบทบาทและหน้าที่ของคลีนิคเทคโนโลยี และการนำเอาผลงานวิจัยมาถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่พื้นที่ ชุมชน ก่อนจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ อาจารย์ นักวิจัย ได้สอบถามในประเด็นที่สงสัย

19222969_1352167158152829_1020722981039129603_o 19222907_1352167454819466_3106252863773046152_o 19238281_1352164954819716_1293776637701825218_o 19222626_1352164571486421_6947832498259880381_o 19222653_1352161884820023_5817920936920586824_o 19250656_1352163441486534_9207939951877782212_o 19250640_1352165781486300_4098193765400889548_o 19250640_1352161738153371_8252015081994956015_o 19222648_1352162658153279_4257426221110260461_o 19238053_1352164301486448_291917568480984703_o 19390530_1352163444819867_7473980817758653487_o 19401864_1352152288154316_8218720795374683748_o

 

(Visited 77 times, 1 visits today)