ขอเชิญชวนบุคคลากร นิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษา บรรยายโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอเชิญชวนบุคคลากร นิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษา (ศาสตร์พระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) บรรยายโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560เวลา 11.00 น. – 12.30 น. ณ ห้องประชุม PH 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัน/เวลา : 2017-06-14 11:00:00 ถึง 2017-06-14 12:30:00
สถานที่ : ณ ห้องประชุม PH 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นิสิต
กลุ่มข่าว : ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน : กองกิจการนิสิต และสำนักศึกษาทั่วไป
ติดต่อ/สอบถาม : กองกิจการนิสิต และสำนักศึกษาทั่วไป
Last Modified : 2017-06-13 08:43:26
(Visited 207 times, 1 visits today)