ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2560

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัด ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2560

ในวันที่  12 มิถุนายน 2560  เวลา  13.30- 16.30

ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม  ชั้น 1

IMG_1550 IMG_1552 IMG_1553 IMG_1557 IMG_1560 IMG_1562 IMG_1565 IMG_1566 IMG_1569 IMG_1571

(Visited 28 times, 1 visits today)