กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

ตามที่กลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม สังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งเข้าปฎิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา คือตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย  เพื่อบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึง 28 มิถุนายน 2560 โดยท่านที่สนใจรายละเอียดสามารถดูได้ตามเอกสารแนบ ท้ายประกาศ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (113.8 KiB, 60 downloads)
(Visited 79 times, 1 visits today)