ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยได้ที่ e-mail : research.docp@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ http://www.culture.go.th

(Visited 240 times, 1 visits today)