ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2560  ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail : walija@kku.ac.th ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

เอกสารแนบโครงการ

โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2560
12.7 MiB
176 Downloads
Details
(Visited 94 times, 1 visits today)