ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (The TNI Academic Conference 2017 on the topic of “Managing innovative researches to drive Thailand 4.0”) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ในการนี้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tni.ac.th/tniac2017
(Visited 31 times, 1 visits today)