กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

IMG_2168 IMG_2170 IMG_2171 IMG_2174 IMG_2176 IMG_2178 IMG_2180 IMG_2182 IMG_2187 IMG_2192 IMG_2194 IMG_2197 IMG_2205 IMG_2210 IMG_2219 IMG_2222 IMG_2227 IMG_2233 IMG_2260 IMG_2263 IMG_2264 IMG_2273

(Visited 45 times, 1 visits today)