ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติ เรื่อง Scanning Electron Microscope Workshop by Hitachi model TM3030Plus

 

 

 

ด้วยศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติ เรื่อง Scanning Electron Microscope Workshop by Hitachi model TM3030Plus  จัดขึ้นที่ ห้องประชุม ชั้น 1 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ในโครงการนี้เป็นการอบรมเชิ่งปฎิบัติการ การใช้งานเครื่องมือ Scanning Electron Microscope

IMG_0737 IMG_0746 IMG_0752  IMG_0762IMG_0737 IMG_0763 IMG_0767 IMG_0770 IMG_0776 IMG_0779 IMG_0781 IMG_0785 IMG_0787 IMG_0790 IMG_0792IMG_0760

(Visited 132 times, 1 visits today)