สภาปัญญาสมาพันธ์เชิญร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง”การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย”

สภาปัญญาสมาพันธ์เชิญร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง”การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย” โดยจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องบุศราคัม  ชั้น 32  โรงแรมวินเซอร์  สวีท  สุขุมวิท 20  รายละเอียดตาม file แนบค โดยจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องบุศราคัม  ชั้น 32  โรงแรมวินเซอร์  สวีท  สุขุมวิท 20  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wisodomcouncilthailand.com

(Visited 96 times, 1 visits today)