ประชุมคณะคณะกรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะคณะกรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคา 2560 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_8541 IMG_8542 IMG_8543 IMG_8544 IMG_8545 IMG_8547 IMG_8548 IMG_8550 IMG_8551 IMG_8552 IMG_8554 IMG_8557 IMG_8567

(Visited 64 times, 2 visits today)