ประมวลภาพงานแสดงความยินดีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ ประจำปี 2559

 

 

ประมวลภาพงานแสดงความยินดีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ ประจำปี 2559 

วันที่ 13 ธันวาคม 2559

ณ สถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

img_0561 img_0564 img_0567 img_0569 img_0576 img_0578 img_0580 img_0583 img_0584 img_0588 img_0596 img_0597 img_0600 img_0602 img_0606 img_0609 img_0620 img_0639 img_0653 img_0665 img_0677 img_0714 img_0720 img_0732 img_0759 img_0765 img_0766 img_0771 img_0776 img_0781 img_0787 img_0795 img_0800 img_0810 img_0812 img_0831 img_0843 img_0860 img_0878 img_0893 img_0902 img_0922 img_0927 img_0975 img_0986 img_0989 img_0991 img_0995 img_0999 img_1010 img_1014 img_1019 img_1022 img_1026 img_1027

(Visited 81 times, 1 visits today)