กรมการข้าว เชิญร่วมงานนิทรรศการ ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

กรมการข้าว

เชิญร่วมงานนิทรรศการ ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

       ด้วยกรมการข้าวได้กำหนดจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 ณ​ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี   โดยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ท่านที่สนใจส่งผลงานสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-529-1185

(Visited 140 times, 1 visits today)