สวทช. เชิญส่งผลงานวิจัยและนำเสนอ ในงาน Technology Show ครั้งที่ 1/2559

nstda

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เชิญส่งผลงานวิจัยและนำเสนอ ในงาน Technology Show ครั้งที่ 1/2559

      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชิญส่งผลงานวิจัยและนำเสนอ ในงาน Technology Show ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 23 – วันพุธที่ 24 กุมภพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์  ต้องการรายละเอียดเพิ่ม กรุณาติดต่อ 02-5647000 ต่อ 1323 นายปณิธาน  ลีละธนาวิทย์

(Visited 121 times, 1 visits today)