ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0”

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมก

Read more

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่13 สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

สถาบันแห่งชาติเพื่อก

Read more

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ”

มหาวิทยาลัยอีเทิร์นเ

Read more