ขอเชิญชวนบุคคลากร นิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษา บรรยายโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอเชิญชวนบุคคลากร นิ

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2559

 ประชาสัมพันธ์การรับ

Read more

ประกาศกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกองส่งเสริมการ

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครคัดเลื

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการช่างศิลป์

          ตามประกาศก

Read more