วันศุกร์ , 19 ธันวาคม 2014
You are here: Home / การฝึกอบรม/สัมมนา / การสัมมนานานาชาติด้านการอำนวยความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)

การสัมมนานานาชาติด้านการอำนวยความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)

การสัมมนานานาชาติด้านการอำนวยความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) 

ด้วย กรมทางหลวงร่วมกับกระทรวงคมนาคม สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย และสมาคมทางหลวงโลก (RIARC) จะจัดงานสัมมนานานาชาติด้านการอำนวยความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ขึ้น ในวันที่ 3 – 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

 

แสดงความคิดเห็น

comments