วันอาทิตย์ , 21 ธันวาคม 2014
You are here: Home / งานประชุมทางวิชาการ / การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2557 วิทยาลัยนครราชสีมา

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2557 วิทยาลัยนครราชสีมา

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2557 วิทยาลัยนครราชสีมา

ด้วย วิทยาลัยนครราชสีมา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557 หัวข้อ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

แสดงความคิดเห็น

comments