ฐานข้อมูลนักวิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อ(ไทย) : นางสาวธัญญรัตน์ อัศวนนท์

 

 

ชื่อ(อังกฤษ) : a a
คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
สาขา : สาขาวิชานฤมิตศิลป์
ความเชียวชาญ : -
มือถือ : 0851186779  แฟกซ์ : -   

ผลงานข้อมูลตีพิมพ์
----- ยังไม่มีข้อมูล -----
ผลงานข้อมูลวิจัย
----- ยังไม่มีข้อมูล -----
ผลงานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
----- ยังไม่มีข้อมูล -----
ผลงานทำนุศิลปวัฒนธรรม
----- ยังไม่มีข้อมูล -----