ฐานข้อมูลนักวิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อ(ไทย) : นายคมกริช วงศ์คำภา

 

 

ชื่อ(อังกฤษ) : คมกริช วงศ์คำภา
คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สาขา : อาจารย์-นักวิจัย
ความเชียวชาญ : -
มือถือ : 0000000000  แฟกซ์ :    

ผลงานข้อมูลตีพิมพ์
2550
2550
2010
Seasonal variation of black fly (Diptera: Simuliidae) species diversity and community structure in tropical streams of Thailand.
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 08-05-2012 เวลา 15 : 27

2549
การตรวจหาผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบ้าน
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 01-05-2012 เวลา 11 : 50

ผลงานข้อมูลวิจัย
----- ยังไม่มีข้อมูล -----
ผลงานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
----- ยังไม่มีข้อมูล -----
ผลงานทำนุศิลปวัฒนธรรม
----- ยังไม่มีข้อมูล -----