“โครงการการบริหารจัดการการวิสาหกิจปลาแปรรูป ณ บ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 คณะทำงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ได้ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ โครงการการบริหารจัดการการวิสาหกิจปลาแปรรูป ณ บ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ และนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว คือ
เพื่อจัดตั้งวิสาหกิจปลาแปรรูป ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคา
เพื่อสร้างหลักการจัดการธุรกิจขนาดย่อมที่มีความสอดคล้องกับบริบทชุมชน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จากการร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการดังกล่าว และสัมภาษณ์นิสิตที่เข้าร่วมโครงการพบว่า นิสิตได้แบ่งกลุ่มการจัดกิจกรรมสองกลุ่มคือ กลุ่มผักปลอดสาร และกลุ่มการแปรรูปปลาดุกหอม โดยนิสิตทั้งสองกลุ่มได้นำเอาองค์ความรู้จากการเรียนในรายวิชา “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” มาใ้ในการดำเนินโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่การลงพื้นที่สัมภาษณ์ชุมชน เพื่อให้ทราบถึงประวัติ บริบทของชุมชน ความเป็นมา ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำแผนที่เดินดิน ก่อนจะสัมภาษณ์ชุมชนเพื่อจัดทำองค์ความรู้ ทั้งการปลูกผักปลอดสาร และกลุ่มการแปรรูปปลาดุกหอม ก่อนจะนำเอาองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงไปนำเสนอให้กับชุมชน อาทิ ขั้นตอนการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การขอ อย. การจัดสร้างโลโก้ แบรนด์สินค้า ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยให้นอสิตได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดกิจกรรมเอง โดยอาจารย์เป็นเสมือนคนให้คำปรึกษา จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่บูรณาการจากรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โดยนิสิตเป็นผู้จัดกิจกรรมและเรียนรู้ชุมชน อันเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

โครงการ “โครงการการบริหารจัดการการวิสาหกิจปลาแปรรูป ณ บ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”
ณ วัดน้อย ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 12.00-17.00 น.
โดย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

18156338_795012987333123_4407075354701598451_o 18156577_795015640666191_2977462886441811744_o 18156760_795015293999559_327854647938932577_o 18156764_795014837332938_4064905693672184112_o 18156813_795017427332679_7705064602358712864_o 18192353_795017403999348_1745970031767730612_o 18192382_795015243999564_27489214851909945_o 18192450_795015350666220_429203484365305880_o 18192476_795014937332928_2952275200556445261_o 18192569_795021120665643_3037924158591975204_o 18192653_795022210665534_8788227889228534726_o 18192697_795022723998816_3427185780595667905_o 18193054_795014057333016_163491544271941034_o 18193093_795023107332111_802211231446830930_o 18193161_795014803999608_8238696122010973421_o 18193215_795020573999031_4615647652206591516_o 18208962_795020553999033_2618770753937697894_o 18209279_795021517332270_5730137303100566271_o 18209415_795013473999741_1433304598922240322_o 18216446_795021337332288_1411349493909417762_o 18216484_795015597332862_3024217855725665650_o 18237856_795022410665514_2648412377856144783_o 18237881_795013820666373_5528505795891129564_o 18238040_795021117332310_7226799775648372296_o 18238601_795013463999742_3104360903129425356_o 18278196_795015207332901_2238130884281214473_o 18278240_795013537333068_7508400855999853795_o 18278357_795014047333017_4983928641348120883_o

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *