ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลหนองกุง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นำโดย นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมโครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ‘ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลหนองกุง’ ภายใต้โครงการ “โครงการขยายผลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชน : กรณีตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม” (พื้นที่ขยายผลชุมชนต้นแบบจาก อบต.เหล่าดอกไม้ และ อบต.ชื่นชม) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางเกษร อรทัย และ นางสมพร สีพลมาศ เจ้าหน้าที่นักโภชนาการ คณะการท่องเที่ยวฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรในการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพ (การทำดอกไม้จันทน์)สำหรับผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมเป็นการให้ความรู้และวิธีทำดอกไม้จันทน์ให้มีความหลากหลายและวิธีจัดดอกไม้จันทน์ ให้สามารถตีเข้าสู่ตลาดและสร้างเป็นอาชีพให้กับชุมชนต่อไปได้…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *