สำรวจบริบท ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเป้าหมาย (พื้นที่ Area based)

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริบท ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเป้าหมาย (พื้นที่ Area based) ได้แก่ บ้านห้วยทราย ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รั[พระราชทานเครื่องพัฒนาไหม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นชุมชนปลูกหม่อน(มีแปลงปลูกหม่อน) เลี้ยงใหม่(เส้นตั้ง เส้นนอน) มีการพัฒนาสูตรอาหารพื้นบ้านจากดักแด้ไหม(น้ำยาขนมจีนจากดักแด้ไหม) และเคยได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัตกรรมไหม มมส (เครื่องสาวไหมอัตโนมัติ) และบ้านหนองกุงเต่า ตำบลท่าสองคอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นที่พระราชทาน เป็นชุมชนที่พึ่งเริ่มต้นด้านเกษตร แต่ยังขาดแคลนน้ำ

ซึ่งจากการสำรวจปัญหาต่างๆ ของชาวบ้าน ทางคณะกรรมการจะร่วมกันประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *