โครงการขยายผลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอันลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมโครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ‘โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชื่นชม’ ภายใต้โครงการ “โครงการขยายผลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอันลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม” ณ ศาลาแระชาคมบ้านหนองหว้า ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายราชัน ไชยยง (ผอ.รพ.สต.หนองกุง) ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น และ ผศ.ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอนรายวิชาความรู้ทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้แก่ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึก การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งกิจกรรมนันทนาการและทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *