โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตผัก (cropping system)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. คณะทำงานโครงการบริการวิชาการได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายใต้โครงการบริการวิชาการ (มุ่งเป้า) ประจำปีงบประมาณ 2559 “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตผัก (cropping system) เพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งในการผลิตผักปลอดภัยและรักษาระบบนิเวศกุดกว้าง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ณ สวนแม่ปิ่น (บริเวณกุดกว้าง) บ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายพัฒนา ภาสอน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สนใจ อาทิ อาจารย์จากคณะคณะเทคโนโลยี คณะสิ่งสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
อนึ่ง  เพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งในการผลิตผักปลอดภัยและรักษาระบบนิเวศกุดกว้าง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ถือเป็นโครงการมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชนได้เป็นอย่างดี อันจะเห็นได้จากการที่ชุมชน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ทางมหาวิทยาลัยเข้าไปสนับสนุน ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมการสรุปผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ซึ่งจากการสอบถามนายพัฒนา ภาสอน หัวหน้าโครงการ ถึงจำนวนชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตผัก (cropping system) พบว่ามีทั้งหมด 15 แปลงผัก ซึ่งแต่ละคนต่างประยุกต์ใช้กลวิธีการปลูกผัก การจัดการแปลงผักของตนอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าถึงวิธีการจัดการแปลงผัก การใช้ฟางคลุมดินเพื่อกำจัดวัชพืช แทนการใช้ยาฆ่าแมลง การกำจัดหนอนผักด้วยการใช้ยา(มือ) แทนการใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งเจ้าของแปลงผักต้องลุกไปแปลงผักตีสาม เพื่อส่องไฟและจัดการแมลง หนอนกินผัก เพราะเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่หนอนออกหากิน และการเลือกพืชผักที่ใช้ปลูกโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา การสังเกต ฤดูกาล พฤติกรรมของแมลง เพื่อลดความเสียหายของผัก
ด้านแม่ปิ่น หนึ่งในเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ เล่าว่า ตนเองได้วางแผนการผลิตและการใช้จ่ายว่า ตนแบ่งพืชผักเป็น 2 ประเภท คือ
1. พืชผักเงินใช้
2. พืชผักเงินเก็บ

โดย แม่ปิ่นอธิบายให้ฟังว่า “พืชผักเงินใช้” หมายความว่าพืชผักที่ปลูกขายเป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ อาทิ บวบหอม ตะไคร้ ผักชี ผักชีลาว พริกฯ ส่วน “พืชผักเงินเก็บ” จะเป็นพวกกะหล่ำดอก บร็อคโคลี่ เป็นต้น เพราะพืชผักดังกล่าวเวลาเก็บขายจะได้เงินปริมาณที่มากกว่า “พืชผักเงินใช้” อันเป็นการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบ
ด้านพ่อใหญ่อ่วน หนึ่งในเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการอีกคนที่สามารถปลูกผักขายจนใช้หนี้สำเร็จ และมีวิธีการปลูกผักอย่างง่าย หากแต่ได้ผลผลิตดี ดังที่แกเล่าถึงการปลูกหอมว่าจากที่ต้องปักดำหอมลงแปลงทีละต้น แกเปลี่ยนเป็นการโยนลงแปลงเลย จนผู้เข้าร่วมโครงการพูดกันอย่างติดตลกว่าเป็นทฤษฎีขี้คร้าน (ขี้เกียจ)

ก่อนจะมาถึงช่วงท้ายของโครงการ นายพัฒนา ภาสอน หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวสรุปและปิดโครงการว่า อยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้สร้างการเรียนรู้ร่วมกันต่อไป โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกลยุทธ์วิธีการผลิตพืชผักให้สวยงามและได้ผลผลิตดี อยากให้ทุกคนถ่ายทอดแก่กันอย่างเป็นกันเอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนต่อไป
หลังจากปิดโครงการแล้ว อาจไม่ใช่เรื่องแปลกนัก ที่เจ้าของสวนผักจะมีของฝากของต้อน เป็นผักให้ติดไม้ติดมือกันคนละถุงสองถุง อันถือเป็นสัญญะบางอย่างที่บ่งบอกถึงความสำเร็จลุล่วงของการจัดโครงการในครั้งนี้

BannerIMG_5818 IMG_5819 IMG_5820 IMG_5821 IMG_5822 IMG_5823 IMG_5824 IMG_6022 IMG_6023 IMG_6024 IMG_6025 IMG_6026 IMG_6028 IMG_6033 IMG_6035 IMG_6036 IMG_6037

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *