มมส.ยกระดับ’ปลาส้ม’อาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

มมส.ยกระดับ’ปลาส้ม’อาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

มมส.ยกระดับ’ปลาส้ม’อาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล : เยี่ยมสถานศึกษา โดยบรรจง บุรินประโคน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน

              ผลิตภัณฑ์ “ปลาส้ม” อาหารคู่ครัวคนไทย อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บรรพบุรษทิ้งไว้ให้ลูกหลานสืบทอดจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งปัจจุบัน “ปลาส้ม” ยังจัดเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(โอท็อป) ในประเภทผลิตภัณฑ์อาหารหมัก แต่ด้วยการผลิตปลาส้มใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิม ทั้งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความสะอาดความปลอดภัยทางสุขอนามัยอีกด้วย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิต กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส.)ได้จัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มสู่การรับรองมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดยโสธร มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด” ขึ้น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมี “สุมาลี ทั่งพิทยกุล” รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานและแถลงข่าว ร่วมกับ “รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม” คณบดีคณะเทคโนโลยี มมส. และ “ร่องกี้ พลเยี่ยม” พัฒนาการ จ.ยโสธร

รศ.ดร.อนุชิตา เล่าว่า โครงการได้รับการสนับสนุนกิจการการให้บริการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจหลักของ มมส. นอกเหนือจากการเรียนการสอน และการวิจัย การดำเนินงานในโครงการ ถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ในหลายสาขา ช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐานสากล และเป็นโจทย์วิจัยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในอนาคต

ด้าน สุมาลี เล่าเสริมว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความสำคัญการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงสู่ชุมชน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของประเทศ เป็นการนำองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาชุมชน ปรับเปลี่ยนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการให้ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน ได้รับฟังปัญหาและได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น

“ได้เริ่มดำเนินงานในหลายด้าน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าโอท็อปให้ได้มาตรฐาน การทดสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งออก การแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในน้ำ เช่น การอุปโภค บริโภค ที่มีผลต่อสุขภาพ” สุมาลี กล่าว

ทางด้านการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าโอท็อปให้ได้มาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบทบาทพัฒนากระบวนการผลิตให้สินค้าโอท็อปมีคุณภาพและความปลอดภัย มุ่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน (มผช.) จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  เมื่อได้รับรองมาตรฐาน ทำให้เพิ่มมูลค่า มีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็นเป้าหมายนำวิทยาศาสตร์ลงสู่ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาๆ ให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ส่วน ร่องกี้ กล่าวเสริมว่า โครงการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยทั่วไป ที่จะได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัย เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ชุมชน สาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ผู้ดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา และพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผู้ดูแลสินค้าโอท็อป เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐานการผลิต

ขณะที่ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจาก มมส. กล่าวว่า มีประสบการณ์ทำโครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการผลิตปลาส้มให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยอาหารโดยใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์” (ปลาส้มไบโอ) จนทำให้ผู้ประกอบการ “ปลาส้มแม่ริน” ซึ่งเป็นผู้ผลิตปลาส้มรายใหญ่ใน จ.ยโสธร ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยาหรือ อย. และทำให้ผู้ประกอบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดีใจที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนจนเกิดโครงการดังกล่าว

แม้ว่า “โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มสู่การรับรองมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดยโสธร มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด” เพิ่งเริ่มต้นแต่ก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นสินค้าแบรนด์ “ปลาส้มยโสฯ” โกอินเตอร์ ก็ได้ใครจะไปรู้

 

(หมายเหตุ : มมส.ยกระดับ’ปลาส้ม’อาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล : เยี่ยมสถานศึกษา โดยบรรจง บุรินประโคน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน)

 

bannews257

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *