การประชุมแผนการปฏิบัติโครงการ : การบูรณาการการสร้างชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมแผนการปฏิบัติโครงการ : การบูรณาการการสร้างชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริการวิชาการ นำโดย นางฉวีวรรณ อนรรคะเศรษฐัง และคณะกรรมการโครงการการบริการวิชาการ ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

อนึ่งเพื่อ ประชุมแผนการปฏิบัติโครงการ : การบูรณาการการสร้างชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยน และสรุปปัญหาของชุมชนแต่ละชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน

แก่คณะกรรมการโครงการการบริการวิชาการ ได้ใช้เป็นโจทย์ปัญหา เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินการแก้ไข ให้ตรงกับจุดที่ชุมชนต้องการต่อไป

 
IMG_6777 IMG_6779 IMG_6780 IMG_6781 IMG_6782 IMG_6783 IMG_6784 IMG_6785 IMG_6786 IMG_6787 IMG_6788 IMG_6789 IMG_6790 IMG_6791 IMG_6792 IMG_6793 IMG_6794 IMG_6795 IMG_6796 IMG_6797 IMG_6798 IMG_6799 IMG_6800 IMG_6801 IMG_6802 IMG_6803 IMG_6804 IMG_6805 IMG_6806 IMG_6807 IMG_6808 IMG_6809 IMG_6810 IMG_6811 IMG_6812 IMG_6813 IMG_6814 IMG_6815 IMG_6816 IMG_6817 IMG_6818 IMG_6819 IMG_6820 IMG_6821 IMG_6822 IMG_6823 IMG_6824  IMG_6827 IMG_6828 IMG_6829 IMG_6830 IMG_6831 IMG_6832 IMG_6834

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *