‘โครงการให้ความรู้แก่เด็กมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกะทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560’

ㅇ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
‘โครงการให้ความรู้แก่เด็กมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกะทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560’

โดย ㅇ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์
ㅇ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ㅇ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมจำปาศรี โรงเรียนอนุบาล จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจการการบูรณาการระหว่างคณะ ประกอบไปด้วย

ㅇ กิจกรรมนันทนาการจากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรม ‘คลายเครียด เรียกความพร้อม’ ก่อนจะมีการแจกบททดสอบกฎหมายเชิงจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน โดยมีนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ㅇ กิจกรรม ‘ไซโค โบนัส’ สร้างพฤติกรรมในโลกไซเบอร์ที่สร้างสรรค์ อันเป็นเกมแบ่งกลุ่มเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ระดมความคิดกันในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยจะสรุปเป็นแผนที่ความคิด พร้อมการนำเสนอผ่านกระดาษฟลิปชาร์ท

ㅇ กิจกรรมสร้างสุนทรียะผสานกับการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการตกเป็นผู้กระทำความผิด โดยมีนิสิตจากสาขาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขับกล่อมเพลงเพื่อสร้างสุนทรียภาพก่อนที่อาจารย์และนิสิตคณะนิติศาสตร์จะเริ่มแนะนำลักษณะของกฎหมายอาญา และการกระทำความผิดอาญารูปแบบการกระทำที่เป็นอาญา ก่อนจะเป็นการทดสอบความรู้หลังจากโครงการให้ความรู้ ที่ได้รับจากกิจกรรมของโครงการดังกล่าว

 

IMG_6677 IMG_6678 IMG_6679 IMG_6680 IMG_6681 IMG_6683 IMG_6684 IMG_6685 IMG_6686 IMG_6687 IMG_6688 IMG_6689 IMG_6690 IMG_6691 IMG_6692 IMG_6695 IMG_6697 IMG_6698 IMG_6699 IMG_6700 IMG_6704 IMG_6705 IMG_6706 IMG_6707 IMG_6708 IMG_6710 IMG_6711 IMG_6712 IMG_6713 IMG_6714 IMG_6715 IMG_6716 IMG_6718 IMG_6719 IMG_6721 IMG_6723 IMG_6724 IMG_6725 IMG_6726 IMG_6727 IMG_6728 IMG_6729 IMG_6730 IMG_6734 IMG_6735 IMG_6737 IMG_6738 IMG_6739 IMG_6740 IMG_6741 IMG_6742 IMG_6743 IMG_6744 IMG_6746 IMG_6747 IMG_6749 IMG_6752 IMG_6753 IMG_6756 IMG_6757 IMG_6758 IMG_6759 IMG_6760 IMG_6761 IMG_6762 IMG_6763 IMG_6764 IMG_6765 IMG_6766 IMG_6767 IMG_6768 IMG_6769 IMG_6770 IMG_6771 IMG_6772 IMG_6773 IMG_6774 IMG_6775

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *