การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 13/2561

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 13/2561

เพื่อรับรองแผนการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปี พ..2561 พร้อมหารือแนวทางการบริหารงานการบริการวิชาการ ประจำปี พ..2561  ..2562 และพิจารณาหลัเกณฑ์การจัดสรรทุนโครงการบริการวิชาการประจำปี พ..2562

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล เป็นประธานเปิดการประชุม และคณะกรรมการบริการวิชาการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งวาระการประชุมประกอบด้วย

– เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ..2562

เรื่องการสรุปรายงานการการส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ..2559 –  ..2560

เรื่องการพิจารณาการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการรับใช้สังคม

  – เรื่องสรุปผลการจัดสรรทุน “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” และ “โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

31598710_989225581245195_2909750436489592832_o 31664500_989225334578553_1968591972289478656_o 31732277_989225764578510_4679636592938188800_o 31749651_989225541245199_237373561025593344_o 31754563_989225447911875_5023180366836400128_o 31755433_989225661245187_8697151411093241856_o 31768731_989226141245139_5544069855851839488_o 31769856_989225357911884_3194271068999122944_o 31772941_989225667911853_12395967105990656_o 31773149_989224911245262_2438089596332933120_o 31776004_989226147911805_7963181963093737472_o 31786599_989226127911807_3635146468341317632_o 31793449_989225347911885_7516385388693291008_o 31793462_989225884578498_5255887046462930944_o 31793504_989226221245131_7777895175568752640_o 31841936_989225861245167_6329464046797979648_o 31870423_989225754578511_5925456827113275392_o 31870740_989225781245175_92276320087572480_o 31880891_989225434578543_6870285203428868096_o 31890658_989225497911870_9204167717655937024_o 31895136_989225951245158_752638137531891712_o 31895286_989225204578566_4844596378287996928_o 31919447_989225151245238_3388554885296291840_o 31925003_989225421245211_2996861165050527744_o

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *