ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกโครงการจ้างงาน รอบ 3

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงาน รายงานตัวและทำสัญญาจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 3 ทำงานร่วมกับส่วนราชการ

คลิกเพื่อดูรายชื่อ

จะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม หากมีบุคคลกลุ่มใดหรือผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในการปฏิบัติงานด้วยการเรียกรับเงิน หรือพฤติการณ์แอบอ้างดังกล่าว โปรดอย่าได้หลงเชื่อ หากพบเห็นพฤติการณ์ดังกล่าว โปรดแจ้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 043 754 416

ประกาศรับสมัครงาน รอบ 4

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยามหาสารคาม

รับสมัครประเภทบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี รับ 12 อัตรา

ประเภทนิสิต/นักศึกษา รับ 4 อัตรา

ประเภทประชาชนทั่วไป รับ 14 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://drive.google.com/…/18aYCHd5HYXWf085UmrD6E3XS…

สมัครได้ที่ลิงก์ >>> https://forms.gle/suXPP5tnZPszZi2W8

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม หากมีบุคคลกลุ่มใดหรือผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในการปฏิบัติงานด้วยการเรียกรับเงิน หรือพฤติการณ์แอบอ้างดังกล่าว โปรดอย่าได้หลงเชื่อ หากพบเห็นพฤติการณ์ดังกล่าว โปรดแจ้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 043 754 416

ประกาศรับสมัครงาน รอบ 3

ประกาศรับสมัครงาน รอบ 3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยามหาสารคาม ทำงานร่วมกับส่วนราชการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี จำนวน 40 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

คลิกเพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร

ประกาศรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

ประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างงาน มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ***ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอ่านรายละเอียดในประกาศให้ชัดเจน โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในพื้นที่ 20 ตำบลแรกตามประกาศ มารายงานตัว (วัน เวลา และสถานที่ แจ้งในประกาศ) ส่วนที่เหลือจำนวน 35 ตำบล ให้ทำการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 25-29 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกจ้างงาน ดำเนินการตามรายละเอียดและขั้นตอนตามประกาศ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงเท่านั้น ส่วนลำดับสำรองไม่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้หากผู้ผ่าน การคัดเลือกตัวจริงไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะมีการเรียกลำดับสำรองต่อไป)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ

คลิกเพื่อรายงานตัวออนไลน์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงาน รอบ2

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงาน รายงานตัวและทำสัญญาจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2

เพื่อให้การจ้างงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งกำหนดการรายงานตัวและทำสัญญาข้อตกลงการจ้างงานให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ้างงานโครงการดังกล่าว ผ่านทาง เพจ มมส มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม หากมีบุคคลกลุ่มใดหรือผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในการปฏิบัติงานด้วยการเรียกรับเงิน หรือพฤติการณ์แอบอ้างดังกล่าว โปรดอย่าได้หลงเชื่อ หากพบเห็นพฤติการณ์ดังกล่าว โปรดแจ้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 043 754 416

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดลือ

เปิดรับสมัครโครงการจ้างงาน รอบ 2

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (รอบ 2)***กรุณาอ่านรายละเอียดประกาศก่อนสมัคร******ประเภทประชาชนทั่วไปให้แนบหนังสือรับรองการว่างงาน โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างลิงก์ประกาศรับสมัคร >>> https://drive.google.com/…/1XX…ลิงก์การสมัคร >>> https://forms.gle/ihZNCxdNWNaK6QJXAหรือสแกน QR Code ด้านล่างสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร : 043-754416 *ในเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563

ดูรายชื่อ >>> https://drive.google.com/drive/folders/1emKCDzIwCok_rQUNx9D_Bun5SgGVj3sR?usp=sharing

ทั้งนี้ จะเริ่มจ้างงานได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งขณะนี้ สป.อว.อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเลื่อนการรายงานตัวและทำสัญญาข้อตกลงการจ้างงาน จากวันที่ 4 มกราคม 2564 จนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ้างงานโครงการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม www.research.msu.ac.th/onecommunity ต่อไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โทร.043 754 416 *ภายในเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างงาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม พ.ศ.2563https://drive.google.com/drive/folders/1sBRLxptS0dTFi5vx-xYhQ3klUu9gXfch?usp=sharing

ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โหลดเอกสาร >>>> https://drive.google.com/drive/folders/1DJR5aQR5U-laCbxb3rfpuh7Ghp5-4IpO?usp=sharing