• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416

หมายเหตุ

  • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานวิจัยหากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อ นายอภิวัฒน์ ทูลไธสง โทร : 043-754416 [ เบอร์ภายใน 1757 ]

ผู้สนับสนุน

  •      
  •      
  •      
  •