• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 04-3754-416

 • สถานที่ติดต่อ
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวตกรรมไหม ชั้น 2
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
  จังหวัดมหาสารคาม 44150

 • โทรศัพท์/โทรสาร
  04-3754-416
  เบอร์ภายใน
  - งานวิจัย : 1755
  - งานวารสาร : 1754
  - งานทำนุบำรุง/บริการวิชาการ : 1757

ผู้สนับสนุน

 •      
 •      
 •      
 •