• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416

ข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ลงทะเบียน

หมายเลขบัตรประชาชน :*

คำนำหน้าชื่อ/ชื่อ-สกุล :*

สังกัด/ หน่วยงาน :*

ที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสาร :*

โทรศัพท์/ โทรสาร:

: ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานทั่วไป

หมายเหตุ

  • กรุณาใส่เครื่องหมาย "-" เมื่อไม่ต้องการระบุข้อมูล
  • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จะใช้ E-mail และ Password ที่ท่านกรอกเพื่อเข้าสู่ระบบในการส่งผลงานต่อไป
  • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยหากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อ นายสมชาย ศรีรักษา โทร : 043-754416 [ เบอร์ภายใน 1757 ]

ผู้สนับสนุน

  •