| การสมัครและส่งบทความวิจัย

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เข้าไปที่ => ลงทะเบียนออนไลน์ โดยเลือกประเภทการลงทะเบียนเป็น ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. ลงทะเบียนนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
     1. ลงทะเบียนออนไลน์ โดยเลือกประเภทการลงทะเบียนเป็น ลงทะเบียนนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
     2. เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมล์และพาสเวริ์ดที่ท่านระบุ เพื่อกรอกข้อมูลผลงานที่จะนำเสนอ
     3. แนบไฟล์ผลงานที่ตีพิมพ์บทความเรื่องเต็ม ในรูปแบบของ Word และ PDF
     4. รอผลการพิจารณา โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://research.msu.ac.th/mrc11

* เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 *

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงอาหารกลาง(เก่า) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 04-3754-416 เบอร์ภายใน งานวิจัย : 1756 | งานวารสาร : 1754 | งานบริการวิชาการ : 1757