Home / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Head2

ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ ณ ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประมาณ 15 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ 

ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ 0-4375-4233