0%

ลิงค์การให้บริการของ คลินิกเทคโนโลยี

             

ข้อมูลข่าวสารจาก คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อโครงการ “ค่ายนวัตกรรมการออกแบบสิ่งทอนาโน”

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ณ บ้านนาเมือง

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” 

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในกิจกรรม “โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการเตรียมการพัฒนานวัตกรรมผ้าทออีสาน ประจำปี 2561

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก ครั้งที่ 2 ”

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ร่วมประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัดงาน  “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก”

1 2 3 4 5 6