โครงสร้างผู้บริหาร

clinic001

ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยกต์ ศรีวิไล

13418842_10207138425080538_443220492216616070_n

รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจ ประมวล

po-252x201

คณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยี

นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง

Wat

ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี

นางวัชญา อ่อนนางใย

SOM

ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี

นายสถาพร กินณรินทร์