0%

ลิงค์การให้บริการของ คลินิกเทคโนโลยี

             

ข้อมูลข่าวสารจาก คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี และโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)

ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนการผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

“โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)”

ลงพื้นที่สำรวจการเลี้ยงครั่ง ณ บ้านโคกใหญ่ ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “การผลิตผักเชิงระบบในพื้นที่ดินทรายชุมชนบ้านพงโพด ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

“คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ได้เดินทางไปเข้าร่วม “โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)”

1 2 3 4 5 6