ละครร่วมสมัยเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้แก่เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผ่านเรื่องราวนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่อง “พญาคันคาก”


ละครร่วมสมัยเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้แก่เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผ่านเรื่องราวนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่อง “พญาคันคาก”


IMG_0809 IMG_0799 IMG_0797


วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการแสดงละครร่วมสมัย “พญาคันคาก” ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านที่มีความสำคัญยิ่ง โดยความร่วมมือของภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปะการแสดงร่วมกับนักเรียนโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ใช้เวลาในคาบกิจกรรมวันพฤหัสบดีลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีอาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดงและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์เป็นผู้ดูแล ส่วนนิสิตได้บูรณาการรายวิชาในสาขา คือ ดรามาติกอาร์ต 6 วิชาที่ว่าด้วยการทำละครนอกโรงละคร ละครชุมชน ละครเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในสาขาวิชา
 
อาจารย์สุวภัทร พันธ์ปภพ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า พอรู้ว่าจะต้องทำงานกับนักเรียนระดับมัธยม ก็คิดว่า ปัญหาของเด็กในยุคนี้คืออะไร ก็มองว่าเด็กทุวันนี้ต่างคนต่างอยู่ อยู่กับหน้าจอมือถือของตนเอง อยู่ในสังคมเมือง และค่อนข้างห่างไกลกับวิถี ประเพณี บุญบั้งไฟก็ไปน้อยมาก ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับวิถีพื้นบ้านของตน การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญในสังคม ก็เลยคิดว่า ทำอย่างไรถึงจะทำให้เด็กมีส่วนร่วม ก็เลยทำเรื่องจิตสำนึกสาธารณะ อย่างแรกคือทำให้เขารู้หน้าที่ของตนเอง หน้าที่อะไร ทำอะไร สองคือหน้าที่ในฐานะเป็นพลเมือง เป็นส่วนร่วมที่ทำให้สังคมสงบสุขได้ ก็คิดต่อว่า เราจะเล่าเรื่องนี้ผ่านอะไรดี ที่เข้าถึงเด็กได้ จึงได้นำเอาละครประยุกต์ นำวิถีพื้นบ้าน บทผญา บทเซิ้งกาพย์ ประเพณีทุกอย่าง จำลองเข้ามาในละครเรื่องนี้ พูดถึงสองประเด็น คือ ให้รู้ถึงตำนาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ว่าเกิดมาอย่างไร สอง ตำนานพญาคันคาก นิทานพื้นบ้าน สาม คือ การพูดถึงเรื่องจิตสำนึกสาธารณะ กระบวนการ คือให้นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการละคร ลงมาทำงานร่วมกับนักเรียนมัธยมโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ โดยเริ่มตั้งแต่ละลายพฤติกรรม เรียนการแสดงละคร เรียนทักษะด้านการแสดงเบื้องต้น กระทั่งการทำบทร่วมกัน พี่ๆ ก็จะศึกษาจากน้องๆ ว่ามีความเข้าใจด้านจิตสำนึกสาธารณะอย่างไร รู้จักพญาคันคากไหม แค่ไหน พอจะมองเห็นว่าน้องๆ มีพื้นฐานอย่างไรบ้างแล้ว ก็ทำบทร่วมกัน โดยอาศัยเรื่องพญาคันคาก เล่าในแบบที่เขาแต่ง เล่าในเรื่องที่เขาอยากจะพูดถึง เป็นการนำเรื่องเก่ามาเล่าแบบใหม่ แบบร่วมสมัย พูดกับคนในยุคปัจจุบัน โดยวางโครงเรื่องแบบละครตะวันตก แต่ใช้ประเพณีพื้นบ้าน ใช้ภาษา เสื้อผ้าต่างๆ ที่เป็นพื้นบ้านเข้ามาผนวกกัน สร้างบทและซ้อมกัน ช่วยกันทำฉาก จึงเกิดเป็นละครเรื่องนี้ขึ้น
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ กล่าวว่า ผลจากการทำกิจกรรมนี้ นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป หลายคนมีความกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น และมีแนวคิดในการสานต่อกิจกรรมศิลปะการแสดงในรูปแบบชมรม
 
โครงการละครร่วมสมัยเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้แก่เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผ่านเรื่องราวนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่อง “พญาคันคาก” ได้สร้างให้เยาวชนได้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีความรักในถิ่นฐานชุมชนของตนเอง และมีจิตคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม ระยะเวลาการเคลื่อนกิจกรรมตลอดสองเดือน จึงเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีงามทั้งในภาพส่วนบุคคลและในภาพพื้นที่สาธารณะ เยาวชนได้หันกลับมามองรากเหง้าของพื้นที่ชุมชนตนเอง และเห็นถึงคุณค่าที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ในเรืองราวของศิลปะแขนงต่างๆ และอาจสามารถต่อยอดต่อไปได้ในวันข้างหน้า
 
หลังจากแสดงเสร็จสิ้น นักแสดงทุกคนได้สรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมที่ได้ร่วมกันทำมาตลอดระยะเวลาสองเดือน

โครงการละครร่วมสมัยเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้แก่เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผ่านเรื่องราวนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่อง “พญาคันคาก”
: ชุดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม มมส 2560
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


IMG_0992 IMG_0988 IMG_0987 IMG_0983 IMG_0980 IMG_0974 IMG_0972 IMG_0965 IMG_0959 IMG_0949 IMG_0946 IMG_0941 IMG_0935 IMG_0930 IMG_0927 IMG_0921 IMG_0905 IMG_0904 IMG_0900 IMG_0897 IMG_0884 IMG_0874 IMG_0871 IMG_0869 IMG_0864 IMG_0857 IMG_0848 IMG_0847 IMG_0841 IMG_0839 IMG_0828 IMG_0827 IMG_0826 IMG_0823 IMG_0822 IMG_0819


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *